na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 2375
Trước & đúng hạn: 2375
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2021 09:40:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ GIA LƯƠNG - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập:  Ông Đoàn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: Gia Lương

Điện thoại: 0976693055

Đăng nhập

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 10
Tất cả: 7,525