na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1579
Trước & đúng hạn: 1579
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/08/2022 04:34:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ GIA LƯƠNG - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập:  Ông Đoàn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: Gia Lương

Điện thoại: 0976693055

Đăng nhập

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 8
Tất cả: 13,813